INFOLINIA 609 795 673
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
BLACHARNIA LAKIERNIA
Grupa Cichy-Zasada
ul. Skórzewska 8,
62-081 Wysogotowo
TEL +48 61 816 38 02
FAX +48 61 816 38 44
Poniedziałek - Piątek
6:00 – 22:00
Sobota
6:00 – 14:00
Formularz kontaktowy
Administrator danych
Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. j. Aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.cichy-zasada.pl.
Cele przetwarzania
Dane będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług których dostawcą jest administrator, badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji, związanych z prowadzoną działalnością przez administratora.
Inspektor Ochrony Danych
Informujemy, że z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u administratora w chwili udzielenia niniejszej zgody można się skontaktować drogą poczty elektronicznej iod@cichy-zasada.pl. W przypadku zmiany aktualne dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych można znaleźć na stronie internetowej www.cichy-zasada.pl lub w rejestrze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa osoby której dane dotyczą
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane do Volkswagen Grup Polska. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione. Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
Profilowanie danych osobowych
Informujemy, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora, w szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u administratora produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego popytu. Profilowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby której dane dotyczą.
* Pole jest wymagane.